ROLUL PARTENERILOR IN PROIECT

Rolul Coordonatorului proiectului Ministerul Mediului si Padurilor


Rolul Ministerul Mediului si Padurilor (MMP) in cadrul proiectului ECOREG este acela de a coordona realizarea in timp si in bune conditii a activitatilor derulate in cadrul proiectului. De asemenea de o importanta majora pentru realizarea obiectivelor proiectului este asigurarea unei strânse colaborari atât intre partenerii proiectului, cât si cu institutiile implicate in derubarea activitatiilor. Astfel MMP este responsabil cu toate activitatile de comunicare si promovare ale proiectului, de la realizarea unei pagini de internet dedicata special acestuia, ce are ca scop promovarea informatiilor si a activitatilor acestuia si pâna la interviuri in mass media. De asemenea MMP, alaturi de partenerii proeictului, contribuie la buna desfasurare si implementare a unor activitati, precum:

- organizarea si derularea seminarului introductiv, regional si final, precum si a workshop-urilor desfasurate in cadrul proiectului.

- vizitele de lucru organizate la cele mai importante companii, cu rol hotarâtor pentru obtinerea rezultatelor proiectului

- realizarea unor sinergii cu alte proiecte, precum si modalitati de continuare si promovare a conceptului de simbioza industriala

- diseminarea informatiilor la nivel national si international, prin participarea reprezentantiilor MMP la conferinte si simpozioane

- realizarea unui Plan de Comunicare dupa terminarea proiectului.

Un rol deloc de neglizat care revine MMP acela de coordonare a partenerilor si de raportare catre Comisia Europeana si monitorul extern al proiectului.

Rolul partenerului INCD ECOIND - partener asociat


INCD ECOIND este in principal responsabil de implementarea urmatoarelor actiuni:

- Monitorizare si evaluarea eficientei: O parte a sinergiilor au fost identificate in cadrul atelerelor de lucru, in timp ce altele au fost identificate prin contact direct utilizand vizite in teren sau analiza datelor privind resursele disponibile din SYNERGie. Datele au fost colectate si prin intermediul autoritatilor / companiilor interesate, apoi analizate, inregistrate si agregate. INCD ECOIND a fost responsabil pentru introducerea datelor in SYNERGie si furnizarea de asistenta tehnica pentru sinergiile in progres. Acest lucru a depins insa de individualitatea fiecarei sinergii, de informatia disponibila, de stadiul de implementare al acesteia precum si de barierele intalnite. INCD ECOIND a fost responsabil de analiza datelor privind resursele in cadrul SYNERGie, in vederea identificarii de potentiale sinergii in afara atelierelor de lucru.

- Selectia interactiva a punctelor focale: Utilizarea atelerelor de lucru a constituit una dintre principalele metode de recrutare a unui numar mare de membri printr-un singur eveniment. In urma fiecarui atelier de lucru s-au desfasurat activitati de consolidare a membrilor participanti ceea ce a condus la necesitatea unei perioade de timp rezonabile intre organizarea acestor ateliere. Mai mult, pe masura ce o serie de resurse si de membri au fost recrutati a aparut necesitatea includerii in retea a unor companii cu profil specific care sa preia aceste resurse prin sinergii, anumite resurse avand optiuni limitate de utilizare. Daca reteaua nu dispunea de membrii care sa furnizeze solutii a fost necesara identificarea acestora la un moment de timp ulterior. Datorita procesului continuu de identificare a noilor membrii acesta a fost considerat incheiat numai spre finalul proiectului.

- Identificarea si caracterizarea entitatilor capabile a fi interconectate: O data cu introducerea datelor despre resurse in SYNERGie sistemul a fost utilizat pentru identificarea compatibilitatiii intre companiile care au participat la atelierele de lucru sau au fost recrutate ulterior. Aceasta compatibilitate poate fi facuta folosind functia de cautare dupa numele resursei, categoria acesteia, codul EWC sau cuvinte cheie. Pentru sinergiile identificare a fost necesar sa se calculeze rezultatele potentiale. O data ce detaliile acestor sinergii au fost furnizate catre INCD ECOIND potentialele beneficii au fost calculate. In plus INCD ECOIND a utilizat datele pentru identificarea de potentiale sinergii intre membrii care nu se cunoasteau si nu avusesera nicio forma de colaborare in trecut.

- Integrarea instrumentelor pentru cresterea sustenabilitatii adaptate la specificul local al companiilor: Integrarea acestor instrumente a debutat cu gasirea modalitatilor de adaptare a unor instrumente de lucru dedicate cresterii eco-eficientei la specificul industriei romanesti - CPA (analiza productii curate), EMA (managementul costurilor de mediu) si SES (strategia de dezvoltare durabila a companiei). Metodologiile au fost adaptate la specificul a doua unitati industriale din reteaua ECOREG, beneficiile de mediu si economice rezultate demonstrand viabilitatea unei astfel de abordari. Au fost necesare masuratori si analize suplimentare pe fluxurile de resurse ale acestor companii. Dezvoltarea durabila a acestor companii poate fia atinsa pe de o parte utlizand CPA si EMA pentru optimizarea in interiorul companiei sau pe de alta parte prin participarea la sinergii, utilizand principiile simbiozei indsutriale. Toate aceste instrumente sunt incluse in strategia de dezvoltare durabila a companiei.

Rolul partenerului GEC Bucovina - partener asociat


GEC Bucovina functioneaza in cadrul proiectului ECOREG ca Uunitatea de Implementare a proiectului si este partener beneficiar. In cadrul proiectului ECOREG, GEC Bucovina este responsabil pentru urmatoarele activitati:

- Comunicarea si conectarea cu partenerii, având in vedere diversitatea lor si dimensionarea geografica a consortiului

- Stabilirea contactului initial si mentinerea cooperarii cu toate companiile identificate ca posibile puncte focale

- Organizarea de vizite si discutii cu top managerii si pesoanele din stafful tehnic al companiilor implicate in proiect, functie de nivelul tehnic si managerial, de cultura organizatiei privind protejarea mediului, intelegerea principiilor ecologiei industriale

- Delimitarea ariei de implementare a proiectului, ca zona simbiotica, definita geografic astfel incât sa se limiteze cheltuielile de transfer de materiale si energie intre companiile participante in proiect

- Organizarea seminariilor de lansare si final proiect si a Atelierelor de Simbioza Idustriala

- Colectarea informatiilor necesare interconectarii companiilor in relatii de simbioza (resurse disponibile si necesare)

- Rafinarea informatiilor din hartile simbiozelor industriale identificate in cadrul Atelierelor si a vizitelor in teren

- Gestionarea capilaritatii informationale privind resursele si intre participanti, pe categorii de afaceri si raspândire geografic

- Organizarea in aria de implementare a proiectului a unei retele vituale de agenti economici din industrie, turism, comunitatile locale etc., care pot sa ofere unul altuia, fluxuri de materiale si energie din care se poate crea valoare adaugata, pe modelul cooperarii si beneficiului mutual

- identificarea alternativelor de interconectare a organizatiilor aflate in simbioza (tehnologii, sub-produse, deseuri, fluxuri reziduale, viziune detaliata asupra mai multor domenii economice etc.)

- Consolidarea unei echipe multudisciplinare de experti care detin cunostinte tehnice, economice, dar si responsabilitate sociala fata de starea mediului

- Generarea unui numar de experti tineri in domeniul sinergiei industriale, prin consilierea personalului companiilor, dar si instruirea de catre expertii seniori a membrilor tineri ai echipei proprii (expertii junoiri)

- Consolidarea unui parteneriat pe termen lung, bazat pe echilibrarea beneficiilor socio-economice si pentru mediu, in cadrul retelei de simbioza industriala create.

Rolul partenerului International Synergies - partener asociat


International Synergies au dezvoltat si implementat programe privind simbioza industriala inca din anul 2003. Rolul principal al companiei in cadrul proiectului ECOREG este acela de a impartasii cunostintele si experienta sa cu echipa proiectului si de a asigura suport echipei in identificarea sinergiilor. Activitatile includ:

- Instruirea partenerilor in dezvoltarea si implementarea programului privind simbioza industriala (incluzând recrutarea membrilor, participare la organizarea seminariilor, identificarea, prioritizarea si completare sinergiilor)

- Asistenta pentru planificarea si organizarea seminariilor

- Introducerea instrumentului de gestionare a sinergiilor SYNERGie - care permite gestionarea corespunzatoare a companiilor, resurselor si sinergiilor pe durata programului

- Vizite de lucru in România pentru asigurarea progresului pentru sinergiile identificate

- Realizarea vizitei de studiu in UK pentru membrii echipei de implementare si companiilor implicate in proiect

- Consultanta si sprijin pe durata implementarii proiectului

- Analizarea resurselor identificate care permit ulterior realizarea sinergiilor

- Asigurarea unor studii de caz de succes pentru a putea fi replicate in România


 

Acest proiect este implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin Programul LIFE+

 

ECOREG este un proiect pilot ce va testa aplicabilitatea conceptului de simbioză industrială în România. Aceasta se referă la reutilizarea deseurilor si produselor secundare rezultate dintr-un proces de productie în alt ciclu de productie, creându-se astfel parteneriate reciproc avantajoase între companii din diverse sectoare.

Rezultatele proiectului

  • peste 200 de unități economice și agenți sociali din domenii diferite, unități industriale sau alte entități;
  • au fost identificate 568 de tipuri de resurse și 200 de sinergii;
  • au fost finalizate 114 sinergii, fiind implicate 13 categorii de deșeuri;
  • au fost valorificate peste 555.000 tone deșeuri:
  • a fost conservată o suprafață de 2.558 ha de pădure, ca urmare a înlocuirii materiei prime lemnoase cu alte tipuri de deșeuri.