Parteneri


Beneficiar coordonator:

Ministerul Mediului si Pădurilor (MMP) realizează politica natională în domeniile mediului, gospodăririi apelor si managementului silvic. Astfel MMP îndeplineste rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, inspectie si control în aceste domenii, direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităti sau institutii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului.
Domeniile de competentă:

 • dezvoltarea durabilă;
 • schimbările climatice;
 • managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversitătii, securitatea biologică;
 • infrastructura de mediu;
 • managementul apelor;
 • calitatea aerului si zgomotul ambiental;
 • controlul poluării industriale;
 • gestionarea deseurilor;
 • gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
 • managementul sectorului forestier;
 • meteorologia;
 • hidrologia si hidrogeologia.

http://www.mmediu.ro


Beneficiari asociati:

INCD ECOIND este o institutie de interes national si international în domeniul cercetării si serviciilor de mediu cu o experientă de peste 30 de ani.
Institutul dispune de personal format din specialisti cu înalta calificare, în majoritate cercetători cu diverse specializări, care acoperă multidisciplinaritatea domeniului: chimisti, ingineri chimisti, biologi, biotehnologi, biochimisti, ecologi, hidrotehnisti, geografi, pedologi, fizicieni, etc. De asemenea dispune de o dotare performantă, de nivel european, cu echipamente de cercetare specifice pentru controlul, evaluarea poluării si realizarea tehnologiilor de mediu – în laboratoarele institutului si pe teren. Institutul este permanent preocupat de valorificarea rezultatelor cercetărilor desfăsurate, activitate care se realizează prin transferul acestora către agentii economici/autoritătile publice parteneri în proiecte, precum si prin diseminarea pe scară largă a rezultatelor de interes.
Profilul de activitate al INCD ECOIND, adaptat permanent cerintelor pietei de mediu interne si externe cuprinde în esentă cercetări si servicii în domeniul protectiei mediului, cercetare avansată si aplicativă, preponderent experimentală, destinată în special controlului, evaluării, prevenirii, reducerii si combaterii poluării industriale: control poluare, evaluare poluare, tehnologii de mediu, management de mediu si calitate, securitate si sănătate în muncă, consultantă si instruire, formare, evaluare competente în domeniile sus mentionare, expertize tehnice, asistentă tehnică la aplicare.

http://www.incdecoind.ro


Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina este o asociatie neguvernamentală, stiintifică, specializată, non-profit, independentă, nepatrimonială, cu personalitate juridică, înfiintată în anul 1997 ce are drept scop protejarea naturii prin promovarea de actiuni si proiecte socio-economice fundamentate pe echilibrul om-natură.
Pe parcursul întregii perioade de activitate, organizatia a avut în vedere ca, printr-o informare completă, pertinentă si competentă, să prevină spolierea naturii de către initiativele orientate exclusiv spre profit.
Misiunea organizatiei este de a promova colaborarea interdisciplinară în probleme de mediu prin:

  • cresterea interesului si implicării societătii civile în decizii legate de rezolvarea problemelor de mediu;
  • consultantă în probleme de mediu si expertiză ecologică;
  • prevenirea distrugerii capitalului natural si cultural;
  • medierea conflictelor de mediu;
  • organizarea de manifestări stiintifice care să ofere cadrul pentru dezbateri si initiative specifice domeniului de competentă;
  • editarea de lucrări tehnico-stiintifice pentru informare, asistentă, evaluare în domeniile de competentă.

http://www.gecbucovina.ro/despre.html


International Synergies Limited (ISL) a fost înfiintat în anul 2005 pentru a identifica, dezvolta si asigura solutii în domeniul ecologiei industriale. În prezent ISL aplică cunostintele si expertiza proprie pentru un număr mare de domenii cheie, precum: gestionarea eficientă a resurselor, dezvoltarea politicilor, cercetare si educatie, responsabilitate corporatistă, simbioză industrială si alte domenii în care se poate aplica ecologia industrială.
ISL a realizat numeroase produse, programe si servicii în întreaga lume – din Marea Britanie, Europa, până în China, Mexic si Statele Unite ale Americii. Activitătile ISL sunt apreciate atât la nivel guvernamental, cât si la nivelul companiilor industriale, abordarea si terminologia fiind folosite si de către alte organizatii de pe piată, atât în Marea Britanie, cât si international. Cu o cifră de afaceri ce a depăsit 10 milioane lire în doar doi ani de la înfiintare, compania este constientă de efectele pozitive asupra activitătilor economice, încurajând cresterea gradului de inovare si stimulând, la nivelul ciclurilor de productie, înlocuirea materiilor prime cu resurse alternative.
Viziunea ISL presupune schimbarea culturii la nivelul unitătilor industriale prin aplicarea principiilor ecologiei industriale, astfel încât acestea să aibă nu doar profit, ci să aducă beneficii importante pentru mediu si societate, contribuind în acest fel la dezvoltarea socio-economică durabilă.
Cel mai cunoscut proiect al ISL este Programul National de Simbioză Industrială al Marii Britanii (NISP). Programul, finantat din surse guvernamentale (Fondul pentru managementul deseurilor si eficienta utilizării resurselor) în primele sale faze, ajută companiile din diverse domenii să îsi transforme deseurile în resurse pentru alte activităti.

http://www.international-synergies.com

COFINANTATORI

Comisia Europeană

Ministerul Mediului si Padurilor
Ministerul Economiei

 

Acest proiect este implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin Programul LIFE+

 

ECOREG este un proiect pilot ce va testa aplicabilitatea conceptului de simbioză industrială în România. Aceasta se referă la reutilizarea deseurilor si produselor secundare rezultate dintr-un proces de productie în alt ciclu de productie, creându-se astfel parteneriate reciproc avantajoase între companii din diverse sectoare.

Rezultatele proiectului

 • peste 200 de unități economice și agenți sociali din domenii diferite, unități industriale sau alte entități;
 • au fost identificate 568 de tipuri de resurse și 200 de sinergii;
 • au fost finalizate 114 sinergii, fiind implicate 13 categorii de deșeuri;
 • au fost valorificate peste 555.000 tone deșeuri:
 • a fost conservată o suprafață de 2.558 ha de pădure, ca urmare a înlocuirii materiei prime lemnoase cu alte tipuri de deșeuri.